Enskilda frågor
Exempel
» Allmänt
» Översiktsrapport
» Enskilda kapitel
» Spridning per fråga
 
 
Enskilda frågor med spridningsgraf, jämförelse med föregående år:

Genom att studera Indexvärden och diagram kapitelvis får man den stora bilden klar för sig. Men detaljerad information kan behövas ibland, för att förstå t ex vilka områden inom "Ledarskapet" som inte fungerar eller varför en särskild avdelning skiljer sig i sin syn på hur väl företaget lyckats med kompetensutveckling.

Vi undviker siffervärden som mått på spridning...en graf säger mer. Röda sektioner visar att det kan finnas stort missnöje med en enskild fråga.Start | Kontakt | Tjänster| Produkter | Exempel| Partners
Webbsidan använder tillfälliga s.k. sessionscookies för sidans funktion. Läs mer om cookies