Översikten..
Exempel
» Allmänt
» Översiktsrapport
» Enskilda kapitel
» Spridning per fråga
 
 
Som inledning till rapport visas lämpligen en sammanställning över alla svar, redovisat med framräknade indexvärden för varje ingående kapitel. Dessa jämförs med eventuellt tidigare genomförda undersökningar.

I stället för att visa standardavvikelser eller varians i form av siffror, kan spridningen i svarsalternativ visas grafiskt med färgkoder. Detta ger en lättavläst bild av hur samstämmiga svaren har varit.

Ofta ger dessa översikter mycket information och underlättar analysen när man sedan studerar svaren nedbrutet per grupp (region, ålder, kön, anstaällningstid, funktion etc)

Start | Kontakt | Tjänster| Produkter | Exempel| Partners
Webbsidan använder tillfälliga s.k. sessionscookies för sidans funktion. Läs mer om cookies