Rapportexempel...
Exempel
» Allmänt
» Översiktsrapport
» Enskilda kapitel
» Spridning per fråga
 
 
Rapporter på en enkätundersökning lämnas i ett flertal olika nivåer. Se exempel på rapporter för en medarbetarenkät genom att klicka på rubrikerna i boxen till höger:

Rapporten byggs efter enkätens utformning. Vi föreslår följande Kapitelöversikt, där ett index för varje i enkäten ingående kapitel visas. Denna visas totalt (innehållande alla svar), därefter nedbrutet för varje avdelning, region eller grupp. Frågorna kan indelas i valfria kapitel (perspektiv). Eventuellt kan Balanced Score Card-kapitel användas och indexvärdena ligga till grund för beräkning av bonussystem om sådana används.
Start | Kontakt | Tjänster| Produkter | Exempel| Partners
Webbsidan använder tillfälliga s.k. sessionscookies för sidans funktion. Läs mer om cookies