Feedback Kompetens
Produkter
» Allmänt
» Feedback Dialog
» Dialog Planner
» Feedback Kompetens
» Andra applikationer
 
 
Flexibelt och skalbart system för kompetenshantering via Internet / Intranet

- Enkelt att använda, varje medarbetare svarar själv för att informationen är uppdaterad.
- Informationen struktureras vid skapandet av dialogerna helt utifrån kundföretagets speciella förutsättningar.
- Flexibilitet att förändras i takt med verksamheten
- Systemet och strukturen på informationsinnehållet kan löpande förändras utifrån nya verksamhetskrav och nya kompetensområden.
- Automatisk resultatsammanställning
- Möjliggör direktpublicering på webben.
Start | Kontakt | Tjänster| Produkter | Exempel| Partners
Webbsidan använder tillfälliga s.k. sessionscookies för sidans funktion. Läs mer om cookies