Dialog Planner
Produkter
» Allmänt
» Feedback Dialog
» Dialog Planner
» Feedback Kompetens
» Andra applikationer
 
 
Respondent- och utskickshantering
Med Feedback Dialog skapas snygga webbenkäter som automatiskt tar emot och lagrar svar i en relations-databas samt sammanställer svaren i en grafisk presentation. Med Dialog Planner (tilläggsmodul) hanteras kontakter, utskick och en personaliserad kommunikation med företagets samtalspartners. Programmen är pedagogiska, enkla och kräver ingen utbildning för att börja använda direkt.
Start | Kontakt | Tjänster| Produkter | Exempel| Partners
Webbsidan använder tillfälliga s.k. sessionscookies för sidans funktion. Läs mer om cookies