Produktplattformen
Produkter
» Allmänt
» Feedback Dialog
» Dialog Planner
» Feedback Kompetens
» Andra applikationer
 
 
Pollux produktplattform är inriktad på undersökningar, företrädesvis via webbaserade formulär som besvaras över Internet, samt andra former av strukturerad datainsamling via Internet. Med plattformen som grund har vi tagit fram ett webbenkätverktyg - Feedback Dialog - samt ett system för att distribuera ut enkäter, med inbyggda register för respondenter, användare etc. Ett behörighetssystem finns också implementerat, med olika behörigheter kopplat till inloggningsgrupper.
Start | Kontakt | Tjänster| Produkter | Exempel| Partners
Webbsidan använder tillfälliga s.k. sessionscookies för sidans funktion. Läs mer om cookies