Datainsamling för beslutsunderlag, analys
Tjänster
» Allmänt
» Medarbetarenkäter
» Kundpaneler
» Övrigt
 
 
Pollux Feedback hjälper till även med annan form av datainsamling. Exempel på detta är
  • Inhämta interna eller externa synpunkter rörande företagets (projekt, produkter, planer etc)
  • Bygga upp utvärderingssystem för kurser, utbildning...
  • Kvalitetsuppföljning
  • Inventering av arbetsredskap, hårdvara, mjukvara etc
Kontakta oss för en diskussion!
Start | Kontakt | Tjänster| Produkter | Exempel| Partners
Webbsidan använder tillfälliga s.k. sessionscookies för sidans funktion. Läs mer om cookies