”Ni hörde ju inte av er”
Tjänster
» Allmänt
» Medarbetarenkäter
» Kundpaneler
» Övrigt
 
 
..sa kunden när vi undrade vart han tog vägen!
En frekvent dialog med kunden är ett sätt att försäkra sig om att man finns i kundens medvetande när det är dags för nya affärer. Detta är EN viktig anledning att bygga och underhålla en kundpanel. Det överlägset främsta anledningen att kunder byter leverantör, är att man ofta upplever ett ointresse från befintliga leverantörer. När väl kunden "är i hamn" minskar man lätt på ambitionen att hålla kunden informerad ...och entusiasmerad!

Men när man studerar svaren som flyter in från en kundpanel, med synpunkter på produkt- och leveranskvalitet, önskemål om förändringar i produktutbudet eller i utbildnings- och seminariesammanhang, ja då framgår styrkan med en rationell kunddialog. Synpunkterna kan skäras mot marknads- eller produktsegmentering, jämföras regionalt eller branschvis, etc etc. Slutligen - för ISO certifiering är kunddialogen inte bara ett önskemål:

Citat EN ISO 9001:2000
”Som ett av måtten på kvalitetsledningssystemets funktion skall organisationen skaffa sig information över kunders uppfattning om huruvida organisationen har uppfyllt kundkraven eller inte.
Metoder för att erhålla och utnyttja sådan information skall fastställas.”


Pollux Feedback samarbetar med Anders Lindström på » Sellmore International AB. Tillsammans har vi genomfört flera framgångsrika kundpanelprojekt och är alltjämnt engagerade för att underhålla och utveckla denna dialog.
Start | Kontakt | Tjänster| Produkter | Exempel| Partners
Webbsidan använder tillfälliga s.k. sessionscookies för sidans funktion. Läs mer om cookies