Vad Pollux Feedback kan erbjuda
Tjänster
» Allmänt
» Medarbetarenkäter
» Kundpaneler
» Övrigt
 
 
Grunden för de lösningar som Pollux Feedback levererar är den egenutvecklade programvaran Feedback Dialog. Programvaran möjliggör smidig datainsamling över Internet och ger flexibla möjligheter till analyser, rapporter och jämförelser med andra och/eller tidigare genomförda undersökningar.

Vi kan det här med teknik - därför pratar vi inte så mycket om det! Annat än då vi blir tillfrågade... ;-)

För att genomföra framgångsrika projekt räcker det inte med bra teknik och verktyg. Än viktigare är det förberedande arbetet och kontinuerlig uppföljning. Allt ifrån att definiera Mål och Syfte med undersökningen (där tror vi att våra kunder själva vet bäst) till konstruktion av frågor, rapportstrukturer, upprättande och övervakning av projekt- och aktivitetsplaner. Här vi kan medverka antingen som resurser eller bollplank och vi åtar oss även komplett genomförande för att leverera färdiga lösningar och rapporter.

Många av våra kunder som självständigt arbetar våra produkter, återkommer ändå till oss med tjänsteuppdrag för nya projekt och/eller vidareutveckling. Det är vi mycket stolta över!
Start | Kontakt | Tjänster| Produkter | Exempel| Partners
Webbsidan använder tillfälliga s.k. sessionscookies för sidans funktion. Läs mer om cookies